NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 9, 1-41: Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az.” Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, is most látok.” A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!” A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.”

HIRDETÉSEK:

Ma, öröm vasárnapján a 11-es szentmisében lesz a beavató szentségek felvételére készülő felnőtt testvéreink kiválasztási szertartása. Imádkozzunk értük, hogy húsvétkor őszinte vággyal és Krisztusba vetett örömteli, mély hittel nyerhessék el az egyház szentségeit. Az esti 6-os szentmise gitáros lesz, melyen Pipó József és barátai fognak énekelni, akik utána gitáros keresztutat is előadnak, melyre szeretettel várják a kedves Testvéreket.

A Katolikus Karitász által szervezett tartós élelmiszergyűjtés keretében még ezen a hétvégén lehet hozni tartós élelmiszereket (pl. lisztet, cukrot, tésztát, tartós tejet, lekvárt, kekszet vagy teát) a templomba, a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Köszönjük szépen a kedves testvérek adományait! A Karitász segítő munkájába telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

Hétfőn, március 20-án az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

A plébániánk területén lévő Szent Szabina kápolnában Szent Benedek-ünnep lesz kedden, március 21-én. Este negyed 7-kor vesperást imádkoznak, majd 7-kor ünnepi szentmise lesz, azt követően pedig agapé.

Pénteken, március 24-én a szentségi kápolnában szokásos módon egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli szentmise végétől du. 5 óráig. Időpontot vállalni a kihelyezett lapon lehet. A du. 5 órai szentmise után gitáros keresztút imádság lesz a templomban a Szent Gellért gitáros énekkar közreműködésével, akik Sillye Jenő Keresztútját éneklik.

Közösségi templomtakarítást szervezünk szombaton, március 25-én. De. 10 órára várjuk a lelkes, takarítani vágyó testvéreket: gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt, s reményeink szerint néhány óra alatt tisztává és széppé tudjuk majd varázsolni templomunkat. Eszközöket nem kell hozni, azt a plébánia biztosítja.

Szombaton, március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz, ami egyben a hozzánk közeli Karolina úti kápolna búcsú napja. A kápolnában az esti, ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik, amire mindenkit szeretettel várnak. (1113 Budapest, Bocskai út 67.)

Jövő vasárnap, március 26-án a katolikus templomokban országos gyűjtés lesz a szentföldi keresztények javára, a perselyadományokat erre a célra továbbítjuk majd az egyházmegye központjába. Az esti szentmise gitáros lesz.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében március 27-én, hétfőn este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Előre hirdetjük, hogy nagyböjti lelki programot tartunk templomunkban alsós és felsős gyermekeknek április 1-jén szombaton du. fél 3-től fél 6-ig. A programban lesz beszélgetés, éneklés, játék, kézműveskedés és gyónási lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni a sekrestyében vagy a [email protected] címen lehet.

Nyílt napot tartanak az Esztergomi Szemináriumban április 1-jén, szombaton azoknak a fiúknak, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. Jelentkezni Csépányi Gábor spirituális atyánál lehet a [email protected] címen.

Előre hirdetjük, hogy nagykedden és nagyszerdán (ápr. 4-5.) az esti szentmisék egy órával később, este 6 órakor fognak kezdődni, és a szentmiséken lelkigyakorlatos beszédeket mond Molnár Miklós atya, aki korábban plébániánkon volt diakónusi gyakorlaton, jelenleg pedig rákoskeresztúri és rákosligeti plébániai kormányzó. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre a szentmisékre. A szentmisék előtt fél 6-tól, valamint igény szerint a szentmisék után is gyóntatni fog Miklós atya.

Napjainkban különösen időszerű és fontos Magyarország és a világ békéjéért imádkozni és böjtölni. Ferenc pápa és sok magyarországi katolikus szervezet is erre bíztat bennünket és ehhez ad nekünk segítséget a corpusdomini.katolikus.hu weboldal is, melyen keresztül lehet csatlakozni a közös imához.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Erdő Péter bíboros és a polgári hatóságok meghívását elfogadva Szent­atyánk, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28–a péntek és 30-a vasárnap között. A pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl. A legfontosabb esemény a pápai szentmise lesz a Kossuth téren április 30-án de. fél 10-től, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk.

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve:
Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

A „40 nap az életért” nemzetközi imaszolgálat, mely azért imádkozik, hogy a válsághelyzetbe került édesanyák ne az abortuszt, hanem az életet válasszák, Magyarországon jelenleg a Hugonnai Vilma téren, vagyis a 3-as metró Semmelweis Klinikák megállójánál imádkozik egészen április 2-ig minden nap 7-től 19 óráig. Várják mindazoknak a csatlakozását, akik szeretnének valamit tenni az élet védelme érdekében békésen, imádsággal és böjttel. Részletek a kihelyezett plakáton találhatók.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései