ADVENT 2. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Mt 3, 1-12: Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: ’A pusztában kiáltónak szava: készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!’ János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”

HIRDETÉSEK:

Ma a szentmisék után az „Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében kis gyertyákat vihetnek haza a testvérek templomunkból. A gyertyákért adott adományaikkal helyi karitászunk munkáját, a karácsonyi ajándékcsomagok készítését támogathatják.

Adventben minden héten hétfőtől szombatig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráte szentmiséket tartunk templomunkban reggel 6 órakor. A roráte szentmisék után nincs szentségimádás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egésznapos szentségimádást tartunk az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

A gyóntatás rendje karácsonyig a következőképpen alakul: hétfőn és pénteken reggel 6-tól a roráte szentmisék alatt; csütörtökön és pénteken az esti szentmisék előtt du. fél 5-től; valamint vasárnap minden szentmise alatt.

A határon túli magyar családoknak, iskoláknak, óvodáknak és gyermek-otthonoknak szánt adományaikat most csütörtökig, december 8-ig hozhatják a testvérek a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket, valamint mesekönyveket és társasjátékokat gyűjtünk, ruhát és plüssjátékot nem!

Adventi lelki napot tartunk felnőtteknek szombaton, december 10-én de. fél 10-től du. 5 óráig, melyben lesz szentmise, szentségimádás, gyónási lehetőség, elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések. Minden lelkileg feltöltődni és megújulni vágyó felnőttet szeretettel hívunk és várunk! Jelentkezni lehet a sekrestyében és az irodában vagy e-mailben ([email protected]). Kérjük, hogy ebédre hideg ennivalót és innivalót hozzanak magukkal! Köszönjük szépen!

Karácsonyi ajándékkészítés, mézeskalácssütés és búzaültetés lesz jövő vasárnap a 9-es szentmise után a nagyteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Benyus Testvérek Kamaraegyüttesének adventi koncertje lesz templomunkban jövő vasárnap, december 11-én du. fél 5-től. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nyolc alkalmas művészetterápiás önismereti csoport indul plébániánkon decembertől. Ezek az alkalmak segíthetnek abban, hogy jobban megismerjük önmagunkat, elmélyítsük az Istennel való kapcsolatunkat és felfedezzük, hogy hol a helyünk a világban, mire hív minket az Isten. Az alkalmak minden második csütörtökön lesznek du. 5 és este 8 óra között. További részletek a kihelyezett plakátokon. Jelentkezni – rövid bemutatkozással – a [email protected] e-mail címen lehet december 5-ig.

Kísérleti jelleggel bankkártyás adományozó terminált helyeztünk el templomunkban a gyermekmegőrző helyiség előtt, melynek segítségével a kedves testvérek készpénz használata nélkül, a bankkártyájuk érintésével tudnak adományt adni plébániánknak a kiválasztott összegben. A templom és a plébánia anyagi támogatása, amit az Egyház öt parancsa is előír, általában is lelkiismereti kötelességünk, most azonban különösen is fontos, mivel az elmúlt időben plébániánk gáz- és villanyköltsége az eddiginek többszörösére emelkedett, így adományaikkal nem kis mértékben járulhatnak hozzá plébániánk működésének fenntartásához, templomunk és közösségi helyiségeink fűtéséhez. Minden adományt hálásan köszönünk!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak őszi száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései