URUNK MENNYBEMENETELE

EVANGÉLIUM:

Mk 16, 15-20: Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

HIRDETÉSEK:

Ma a 9-es szentmisében elsőáldozás lesz templomunkban, több mint 70 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben jelen levő Jézust. Adjunk hálát értük és imádkozzunk, hogy mindig megmaradjanak a hit útján.

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap énekes loretói litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmise után.

Az „Orgonák éjszakája” programsorozat részeként Dékány András György orgonahangversenye lesz templomunkban szombaton, május 18-án du. 4 órától, utána pedig az érdeklődők megtekinthetik orgonánkat.Szeretettel hívjuk az érdeklődőket!

Jövő vasárnap pünkösd, vagyis a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe lesz, ami egyben a húsvéti idő lezárása is. A 9-es szentmise gitáros lesz, este pedig gitáros dicsőítő szentségimádást tartunk templomunkban a szentmise után 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az örömteli Szentlélek-hívó alkalomra.

Pünkösd utáni hétfőn, május 20-án, amely nap a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék.

A május 25-i plébániai autóbuszos zarándoklatra megtelt az autóbusz, újabb jelentkezőket várólistára tudunk felvenni. Amennyiben valaki, aki már jelentkezett, mégsem tudna részt venni a zarándoklaton, kérjük, hogy ezt időben jelezze. Köszönjük szépen!

Templomunk kántor-orgonistájának, Pócs Bélának orgonahangversenye lesz templomunkban május 29-én, szerdán este 6 órakor. A koncerttel az orgonaművészet mestereire és művész tanáraira emlékezünk. A részletes műsor a plakáton olvasható, szeretettel várunk mindenkit!

Várjuk azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik közösen, külön busszal szeretnének menni az ünnepélyes papszentelési szentmisére, ami az Esztergomi Bazilikában lesz június 15-én de. ½ 11-kor. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy az irodában vagy a központi e-mailcímünkön ([email protected]).

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 24-e hétfő és 28-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, állatkert látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. További részletek a kihelyezett plakátokon, illetve honlapunkon olvashatók. Jelentkezni június 16-a vasárnapig lehet az online jelentkezési lap kitöltésével:

https://forms.gle/EYtbyt7k9eEDbmHdA

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Idén nyáron ismét lesz plébániai nagytábor, amelybe mindenkit nagy szeretettel invitálunk: gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családokat és egyedülállókat egyaránt! A tábor Sopronban lesz július 24-e (szerda) és 28-a (vasárnap) között. További információ a kihelyezett plakátokon és szóróanyagon, valamint plébániánk honlapján található. Jelentkezni itt lehet: PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR

Plébániai nagytáborunk és a ministráns tábor megvalósulását – egy pályázaton elnyert összeg által – Magyarország Kormánya támogatja.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései