PÜNKÖSDVASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Jn 15, 26-27; 16, 12-15: Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

HIRDETÉSEK:

Ma pünkösdvasárnap van, a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe, ami egyben a húsvéti idő lezárása is. Az esti szentmise után 7 órától gitáros dicsőítő szentségimádást tartunk a templomban.

Holnap, hétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék. Az esti szentmise és litánia után dicsőítő szentségimádást tartunka kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. A szokásos egyházmegyei „karizmák ünnepe” program idén elmarad.

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap énekes loretói litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmise után.

Szombaton, május 25-én lesz a plébániai autóbuszos zarándoklat azok számára, akik korábban jelentkeztek. Az indulás reggel ¼ 8-kor lesz a templom elől, a hazaérkezés pedig este 7 óra körül. A programban nem lesz közös ebéd, ezért kérjük, hogy minden résztvevő hozzon magával enni- és innivalót.

Jövő vasárnap az esti 6-os szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért Énekkar közreműködésével. A szentmise után az énekkar zenés áhítatot vezet, melyben köszöntjük a Szűzanyát és imádkozunk gyermekeinkért.

Templomunk kántor-orgonistájának, Pócs Bélának orgonahangversenye lesz templomunkban május 29-én, szerdán este 6 órakor. A koncerttel az orgonaművészet mestereire és művész tanáraira emlékezünk.A részletes műsor a kihelyezett plakáton olvasható, szeretettel várunk mindenkit!

A január és február folyamán lezajlott plébániai kérdőíves felmérés eredményeiről és ezzel kapcsolatos visszajelzésekről, valamint az ebből következő jövőbeni tervekről és esetleges változásokról tart Imre atya beszámolót május 31-én, pénteken este 6 órától a plébánia nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Két hét múlva vasárnap, június 2-án Úrnapja lesz, vagyis Krisztus testének és vérének az ünnepe. Templomunk hagyományához híven a 9-es szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. Különösen is hívjuk erre az alkalomra az idén elsőáldozott gyermekeket, hogy a körmeneten virágszirmokat szórjanak az Oltáriszentség előtt.

A június 15-i esztergomi papszentelésre megrendeltük az autóbuszt, úgyhogy akik korábban jelezték részvételi szándékukat most véglegesíthetik a jelentkezésüket, illetve még néhány további jelentkezőnek is van hely a buszon. Az indulás reggel 8 órakor lesz a templom elől, a hazaérkezés pedig du. 5 órakor. A programban lesz szabadidő és sétálási lehetőség, közös ebéd azonban nem, ezért kérjük, hogy minden résztvevő hozzon magával enni- és innivalót. A részvételi díj 5000 Ft/fő. Jelentkezni lehet a sekrestyében.

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 24-e hétfő és 28-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, állatkert látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. További részletek a kihelyezett plakátokon, illetve honlapunkon olvashatók. Jelentkezni június 16-a vasárnapig lehet az online jelentkezési lap kitöltésével:

https://forms.gle/EYtbyt7k9eEDbmHdA

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Idén nyáron ismét lesz plébániai nagytábor, amelybe mindenkit nagy szeretettel invitálunk: gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családokat és egyedülállókat egyaránt! A tábor Sopronban lesz július 24-e (szerda) és 28-a (vasárnap) között. További információ a kihelyezett plakátokon és szóróanyagon, valamint plébániánk honlapján található. Jelentkezni itt lehet: PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR

Plébániai nagytáborunk és a ministráns tábor megvalósulását – egy pályázaton elnyert összeg által – Magyarország Kormánya támogatja.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései