PÜNKÖSDVASÁRNAP

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
(Jn 20, 19-23)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Májusban minden nap énekes loretói litániát végzünk templomunkban az esti szentmise után.       

Pünkösdhétfőn templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék. Ezen a napon karizmák ünnepe lesz a máriaremetei templom kertjében 10 órától kora délutánig. A programban lesz közös imádság és dicsőítés, tanúságtételek, gyónási lehetőség és bíborosi szentmise.    

Szombaton, május 29-én „Templomok közt két keréken” címmel kerékpáros zarándoklat lesz, melynek útvonala kerületünk több templomát köti össze. A program a mi templomunktól indul reggel 9 órakor, s itt is ér véget egy záró szentmisével, ami kb. 13 órakor fog kezdődni. A programra jelentkezni kell a plakáton megadott e-mailcímen ([email protected]) vagy telefonszámon (30 851-3582). A záró szentmisére enélkül is be lehet csatlakozni, szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

Jövő vasárnap, május 30-án lesz templomunkban az elsőáldozás a 9 órai szentmisében. 36 gyermek lesz elsőáldozó, imádkozzunk értük! Az elsőáldozásra készülő gyerekeket és szüleiket előző nap, május 29-én szombaton 10 órára várjuk a templomba az utolsó felkészítő alkalomra, valamint a főpróbára és az első szentgyónás elvégzésére.

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Este 6 órakor gitáros szentmise lesz templomunkban a Szent Gellért énekkar közreműködésével.           

Június 5-én, szombaton, az esti 6-os szentmise keretében bérmálás lesz templomunkban. Erdő Péter bíboros úr látogat el hozzánk, aki fél 6-tól elsőszombati rózsafüzért fog imádkozni templomunkban, majd utána a szentmisében kiszolgáltatja a bérmálás szentségét az arra felkészült fiataloknak. Imádkozzunk értük is, hogy a Szentlélek erősítse meg őket és adja meg nekik ajándékait. Jöjjünk el minél többen a templomba, s vegyünk részt közösen a bíborosi rózsafüzér imádságon és a szentmisén!

Ugyanezen a napon, június 5-én, szombaton de. fél 10 és 13 óra között plébániánk közösségeinek tanévzáró programja lesz a plébánián. A program ingyenes lesz, de jelentkezéshez kötött. Jelentkezni itt lehet: https://forms.gle/YScTy98XKy6PBqQd6. Szeretettel várjuk minden közösség tagjait egy vidám, játékos együttlétre!

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, június 5-én, Úrnapja szombatján világméretű szentségimádás lesz. A mi templomunkban a reggeli mise után, reggel fél 8 és fél 9 között tartunk vezetett szentségimádást. Jöjjünk el erre is minél többen, s aki tud, regisztrálja magát a corpusdomini.iec2020.hu oldalon.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a jelenlegi elképzelések szerint rendesen meg lesz tartva szeptember 5 és 12 között, sőt Szentatyánk, Ferenc pápa is ellátogat hazánkba, s ő mutatja be a kongresszus záró szentmiséjét a Hősök terén szeptember 12-én, vasárnap fél 12-kor. Ezen kívül különösen fontos események lesznek még a nyitó szentmise, szintén a Hősök terén, illetve 11-én, szombaton az ünnepi szentmise 17 órakor a Kossuth téren, ahonnan gyertyás körmenettel vonulunk majd át a Hősök terére. A szervezők május végéig várják azon 16 évnél idősebb fiatalok jelentkezését, akik önkéntesként segítenének a programok lebonyolításában. Aki ilyen önkéntes munkát szeretne vállalni, kérjük, hogy személyesen regisztráljon a kongresszus honlapján (https://onkentes.iec2020.hu/register). Várjuk mindazon testvérek jelentkezését is, akik a kongresszus valamelyik nagy eseményén részt kívánnak venni. Ők is regisztrálhatnak személyesen a kongresszus honlapján is (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio), de hogy megkönnyítsük a jelentkezést, nálunk, a sekrestyében is lehet jelentkezni, s majd később, közösen regisztráljuk csoportunkat a kongresszus szervezőinél.

Június 6-án, vasárnap Úrnapja lesz, vagyis Krisztus testének és vérének az ünnepe. Templomunk hagyományaihoz híven, a 9-es szentmise után, megtartjuk az úrnapi körmenetet. Különösen is hívjuk erre az alkalomra az idén elsőáldozó gyermekeket, hogy a körmeneten virágszirmokat szórjanak az Oltáriszentség előtt. Kérjük azokat a testvéreket is, akik az úrnapi oltárokat szokták elkészíteni, hogy ezt az idén is tegyék meg. Előre is köszönjük szépen a segítségüket!

Szeretettel várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését a plébániai nyári táborokba:

Ministráns tábor Balatonföldváron június 21. hétfő és 24. csütörtök között 8 évnél idősebb ministránsok részére. Jelentkezni a sekrestyében lehet név és emailcím megadásával, vagy személyesen Nyiri Gellértnél.   

Plébániai napközis (otthon alvós) tábor június 28. hétfő és július 2. között, 7 évnél idősebb gyermekek részére. A programban lesz játék, sport, kirándulás, állatkert látogatás és még sok más izgalmas dolog. Jelentkezni június 13-a vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával. Várjuk azoknak az idősebb fiataloknak is a jelentkezését, akik szívesen segítenének a tábor lebonyolításában.
Jelentkezési lap 

A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megbízásából a 2021-2022-es tanévben is indít kántorképző tanfolyamot. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. Jelentkezési határidő: június 3. csütörtök.