Virágvasárnap

A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Márk szerint:

Hirdetések

A járványhelyzet miatt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezései értelmében templomunkban továbbra is szünetelnek a nyilvános szentmisék és egyéb liturgiák, vagyis szentmiséinket hívek jelenléte nélkül mutatjuk be. Ettől függetlenül miseszándékot (intentio) továbbra is lehet kérni a szentmisékre a plébániai irodán.

Online közvetítések a nagyhéten: Plébániánk YouTube csatornáján közvetítjük hétfőtől csütörtökig a du. 5 órai szentmiséket, pénteken 5 órakor a nagypénteki szertartásokat, nagyszombaton este fél 8-kor a húsvéti vigília szentmisét, húsvétvasárnap pedig a 11 és a 18 órai szentmiséket. A plébánia Facebook oldalán nagypénteken 15 órakor keresztutat közvetítünk, hétfőtől szombatig reggel 7 órakor reggeli imaórát, hétfőtől szerdáig pedig esti imaórát is az esti szentmisék előtt fél órával. A nagypénteki és a nagyszombati reggeli imaóra hosszabb lesz, s keretén belük elénekeljük Jeremiás próféta siralmait is, Jézus szenvedésére gondolva.      

A temető és a szentségi kápolna a nagyhéten is nyitva lesz minden nap reggel 8 órától este 6 óráig. Nagypénteken, Jézus halálának napján és nagyszombaton nem lesz szentségimádás, hanem ekkor a szentségi kápolnában a Szent Sír előtt imádkozhatunk.

plébániai irodák hétfőtől csütörtökig nyitva lesznek, nagypénteken viszont zárva.

Aki szentgyónáshoz szeretne járulni, az a plébániai irodában foglalhat időpontot. A gyóntatást szabadtéren, a templomkertben végzünk.      

Nagycsütörtökön, az Eucharisztia alapításának a napján szentmisén kívüli áldoztatást tartunk este fél 7-től szabadtéren, a templom főbejárata előtt. Ugyancsak ott áldoztatunk húsvétvasárnap délelőtt fél 9 és fél 11 között is, erre azonban – hogy az esetleges tömeget elkerüljük – kérjük, hogy mindenki előre jelentkezzen a plébániai irodán.     

Imre atya lelkigyakorlatos beszédeinek most hétfőn, az esti mise után lesz az utolsó alkalma.

személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük, ha rendelkezésével ezúton is támogatja egyházunkat és plébániánk közösségét!

A képhez tartozó alt jellemző üres; adomany-853x1024.jpg a fájlnév

Liturgikus naptár

Útravaló

Nincs pompa, nincs ékes királyi dísz,
így vonul a szegények Mestere.
szemében könny, szívének fáj az ünnep,
s mellére hajlik bánatos feje,

de mégis Isten, kit csoda kísér,
melyhez hasonlót a nap sohse lát,
hogy úgy fogadjon egy koldust a nép,
mint diadalmas hadvezért, s királyt,

a nép mely porban csúszik, talpát nyalja,
azoknak, akik durván rátaposnak,
a nép, most egyszer! hozsánnát kiáltott
a megvetettnek, az alázatosnak!
*
Aranypír száll a sokaság felett
de rossz agyakban erjed már a végzet.
Jaj, nem tudja még senki sem, csak Ő,
Hogy ötödnapra a föld mire ébred!

(részlet Bódás János: Virágvasárnap c. verséből)