Advent 3. vasárnapja

Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?”
Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. (Jn 1,6-8;19-28)

Hirdetés

Adventben hétfőtől szombatig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráté szentmiséket mondunk templomunkban reggel 6 órakor. A gyóntatás rendje a következő: hétfőn és pénteken a reggeli és az esti szentmisék alatt, szombaton az esti szentmise alatt, valamint vasárnap minden szentmise alatt. Templomunk szentségi kápolnája minden nap nyitva van reggeltől estig. A pénteki szentségimádások a hajnali roráté szentmisék végétől az esti szentmiséig, 17 óráig tartanak. Szentségőrzési időpontokat vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Neki növekednie kell, nekem kisebbednem – Gondolatok advent második hetében >>

Ünnepi miserend >>

Megtisztulás

Szombaton, december 19-én 16 órától külön gyónási lehetőséget biztosítunk templomunkban mindazoknak, akik szeretnék elvégezni karácsony előtti gyónásukat, s ezt nem valamelyik szentmise alatt szeretnék megtenni. Az alkalom közös bűnbánati liturgiával és beszéddel fog kezdődni, majd szentségimádással fog folytatódni, miközben Imre atya és Péter atya is gyóntatni fog. Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, s készüljünk közösen, lelkileg karácsony ünnepére!

Lelki tükör >>

Ráhangolódás

Liturgikus naptár