Advent 4. vasárnapja

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. (Lk 1,26-38)

Hirdetés

Csütörtökig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráté szentmiséket mondunk templomunkban reggel 6 órakor. Az utolsó roráte szentmise december 24-én hajnalban lesz. Gyóntatás karácsony előtt már csak hétfőn lesz a reggeli és az esti szentmisék alatt, majd pedig karácsony napján, december 25-én minden szentmise alatt.

December 24-én a szokásos délutáni templomi pásztorjáték – a vírushelyzet miatt – elmarad. Plébániánk fiataljai viszont online pásztorjátékkal készülnek, amit du. 3-kor fogunk megosztani plébániánk Youtube csatornáján, Facebook oldalán és honlapján, s a későbbiekben bármikor megtekinthető lesz. Nézzük meg minél többen ezt a rendhagyó előadást, hogy általa jobban ráhangolódhassunk karácsony ünnepére.   

Templomunk ünnepi miserendje

  • December 24-én, csütörtökön reggel 6 órakor roráte szentmisét mondunk, éjfélkor pedig ünnepi karácsonyi szentmisét. FONTOS: Bár államilag 24-e éjjelre feloldották a kijárási tilalmat, így módunkban áll az éjféli szentmisét megtartani, azon a járvány elleni védekezés részeként kötelező maszkot viselni. A résztvevők várhatóan nagy létszáma miatt az egymástól való nagyobb távolságot nehezen lehet majd csak betatani, így kérjük, hogy idősebb és a járvány szempontjából veszélyeztetettebb testvéreink ne jöjjenek erre a szentmisére. Az éjféli szentmisén – amin a részvétel a járványhelyzettől függetlenül sem kötelező – mindenki csak saját felelősségére vehet részt.
  • December 25-e péntek karácsony főünnepe. Ezen a napon ünnepi miserendet tartunk: Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. Az esti szentmisén a Gesualdo Kamarakórus fog énekelni. A szokásos pénteki szentségimádás elmarad.
  • December 26-án, szombaton, karácsony másnapján délelőtt 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Ezen a napon az esti szentmise már másnapi, vasárnapi előesti szentmisének számít, s alatta nem lesz gyóntatás.
  • December 27-én Szent Család vasárnapja lesz, szokásos vasárnapi miserenddel. A szentmisék végén külön megáldjuk a családokat.
  • December 28-a hétfőtől 31-e csütörtökig csak este 6 órakor lesznek szentmisék templomunkban. Szilveszter napján este 6 órakor adunk hálát a 2020-as évért.
  • Január 1-je pénteken, újév napján ünnepi miserendet tartunk.

Templomunk főbejáratához, a szenteltvíz tartó mellé fehér színű automata szenteltvíz adagolót helyeztünk el, hogy a járványhelyzet ellenére se kelljen nélkülöznünk a szenteltvizet, Isten áldásainak forrását. Használjuk az új adagolót óvatosan, s figyeljünk arra, hogy ezt a fehér készüléket ne keverjük össze a fekete színű fertőtlenítőszer adagolókkal.

Szent József év

Ferenc pápa rendelkezése alapján december 8-ától 2021. december 8-ig az egyházban Szent József évet tartunk, amelyhez különleges búcsúnyerési alkalmak is kapcsolódnak. Így teljes búcsút lehet nyerni pl. azáltal, ha Szent József példáját követve az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit végezzük, vagy ha a rózsafüzért imádkozzuk családjainkban vagy egyénileg, vagy ha napi tevékenységünket Szent József védelmére bízzuk. A pápa által kiadott dekrétum teljes szövege a hirdetőtáblákon olvasható.

Hír a Vatikán híroldalán >>

Erdő Péter bíboros üzenete advent negyedik vasárnapjára

Liturgikus naptár

Koncert