AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – VIRÁGVASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Jézus szenvedéstörténete (passió) Szent Máté evangélista szerint: Mt 26,14 – 27,66
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-04-02

HIRDETÉSEK:

Ma, virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapján a 9 és a 11 órai szentmisék keretében barkát szentelünk és ünnepélyes bevonulást tartunk. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával barkaágakat. A passiót a 9-es szentmisén az Apaklub tagjai olvassák fel, a 11-es szentmisén pedig a Carmine Celebrat kórus énekli. A 9-es mise után az agapé elmarad.

Hétfőn, április 3-án az esti szentmise a szokásos időben, du. 5 órakor kezdődik. A szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

Nagykedden és nagyszerdán, április 4-én és 5-én templomunkban reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Az esti szentmiséket, melyekben lelkigyakorlatos beszédek lesznek, Molnár Miklós atya mutatja be, aki korábban plébániánkon volt diakónusi gyakorlaton, jelenleg pedig rákoskeresztúri és rákosligeti plébániai kormányzó. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre a szentmisékre. A szentmisék előtt fél 6-tól, valamint a szentmisék után is gyóntatni fog Miklós atya.

Nagykedden mind az óvodás hittan, mind a felnőtt hittan (Bibliaóra) elmarad.

Temetőnk és a szentségi kápolna a nagyhéten is nyitva lesz minden nap reggel 8 órától este 6 óráig. A plébániai irodák hétfőtől csütörtökig lesznek nyitva, nagypénteken viszont zárva lesznek.

Kérjük, hogy azok a ministránsok, akik szeretnének ministrálni a szent három napon, vegyenek részt előtte a ministránspróbákon. Ezek időpontjai: nagycsütörtökön és nagypénteken du. 4 órától, nagyszombaton pedig de. 10 órától.

Nagycsütörtökön, április 6-án de. 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Szent István Bazilikában, templomunkban pedig este 6 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét az utolsó vacsora emlékére, melyben lesz lábmosás szertartása is. A szentmise után énekes, imádságos virrasztást tartunk a szentségi kápolnában egészen éjfélig, amire mindenkit szeretettel invitálunk.

Nagypénteken és nagyszombaton, április 7-én és 8-án reggel nem lesz szentmise a templomban, viszont mindkét napon reggel 8 órakor Jeremiás próféta siralmainak éneklésével egybekötött ünnepi zsolozsmát végzünka kápolnában. Szeretettel várjuk erre az imádságra is a testvéreket!

Nagypénteken du. 3 órakor keresztutat járunk a templomkertben levő kálvárián, a szertartások pedig este 6 órakor kezdődnek. A János-passiót a Carmine Celebrat kórus énekli, azt követően pedig sor kerül majd az ünnepélyes könyörgésekre és a kereszthódolatra. Nagypénteken Jézus halálára emlékezünk, ezért nem lesz szentségimádás templomunkban, hanem az esti szertartás után, majd nagyszombaton napközben a szent sír látogatható a húsvéti vigília-szentmise kezdetéig. Nagypéntek szigorú böjti nap, vagyis tartózkodnunk kell a hús fogyasztásától, valamint csak háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól.

Az ünnepélyes húsvéti vigília-szentmise szombaton, április 8-án este fél 8-kor kezdődik templomunkban, amit a feltámadási körmenet követ majd. Vegyünk részt minél többen ezen az ünnepi szentmisén!

Jövő vasárnap, húsvét vasárnapján a szokásos vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban, melyek végén húsvéti ételszentelést végzünk. Ezen a napon a 9-es szentmise utáni agapé elmarad.

Húsvéthétfőn, április 10-én vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban: reggel 9-kor, 11-kor és este 6 órakor.

Gyónási lehetőségek a nagyhéten: hétfőn, kedden és szerdán a reggeli szentmisék után; kedden és szerdán az esti szentmisék előtt fél 6-tól és a szentmisék után is; nagycsütörtökön az esti szentmise után; nagypénteken és nagyszombaton pedig a reggeli imádság alatt, 8 és 9 óra között. Vasárnap a szentmisék alatt.

Pénteki egésznapos szentségimádás legközelebb húsvét hetében, április 14-én lesz templomunkban a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, amennyiben minden időpontra lesz előtte legalább egy személy, aki vállalja, hogy szentségimádást végez. Fontos változás, hogy próbaképpen mostantól nem kihelyezett lapon lehet a szentségimádásra feliratkozni, hanem online módon itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Reméljük, hogy ezzel a módszerrel könnyebb lesz mindenkinek a jelentkezés és így több ember vállalkozik majd a szentségimádásra.

Előre hirdetjük, hogy a Carmine Celebrat kórus ünnepi húsvéti hangversenye lesz templomunkban április 15-én, szombaton du. 4 órától. A részletes műsor a kihelyezett plakáton olvasható, mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Szintén előre hirdetjük, hogy idén nyáron is lesz napközis tábor 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között. A dátumot már most be lehet írni naptárjainkba! Ministráns tábort is szervezünk június 26-a és 29-e között Zebegényben, erről a táborról további információ a ministráns csapatban kapható majd.

Napjainkban különösen időszerű és fontos Magyarország és a világ békéjéért imádkozni és böjtölni. Ferenc pápa és sok magyarországi katolikus szervezet is erre bíztat bennünket és ehhez ad nekünk segítséget a corpusdomini.katolikus.hu weboldal is, melyen keresztül lehet csatlakozni a közös imához.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Erdő Péter bíboros és a polgári hatóságok meghívását elfogadva Szent­atyánk, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28–a péntek és 30-a vasárnap között. A pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl. A legfontosabb esemény a pápai szentmise lesz a Kossuth téren április 30-án de. fél 10-től, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk.

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve:
Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

A „40 nap az életért” nemzetközi imaszolgálat, mely azért imádkozik, hogy a válsághelyzetbe került édesanyák ne az abortuszt, hanem az életet válasszák, Magyarországon jelenleg a Hugonnai Vilma téren, vagyis a 3-as metró Semmelweis Klinikák megállójánál imádkozik egészen április 2-ig minden nap 7-től 19 óráig. Várják mindazoknak a csatlakozását, akik szeretnének valamit tenni az élet védelme érdekében békésen, imádsággal és böjttel. Részletek a kihelyezett plakáton találhatók.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései