ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Mk 5, 21-43: Abban az időben amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. (…) Ekkor odajöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

HIRDETÉSEK:

Véget ért plébániánk napközis hittantábora, melyen 120 gyermek vett részt és a hitoktatóinkon kívül több, mint 20 ifjúsági vezető. Istennek hála, minden jól sikerült, hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét és imádságát!

A mai napon a katolikus templomokban országos „Péter-fillér” gyűjtést tartanak a Szentszék javára. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a perselybe dobott adományaikkal támogassák egyházunk központi működését! Köszönjük szépen!

Pénteken elsőpéntek lesz. Gyóntatás a reggeli szentmise előtt lesz, valamint az esti szentmise előtt fél 5-től.

A plébánia új telekrészének rendezését betonozással és kerítésépítéssel folytatjuk szombaton, július 6-án de. fél 10-től. Szeretettel hívjuk erre a közös munkára a lelkes férfiakat és fiatalokat, a hölgyeket pedig arra, hogy a munka közben ebédet készítsenek, amit aztán közösen elfogyaszthatunk. Innivalóról és szerszámokról a plébánia gondoskodik. Előre is köszönjük mindenkinek a segítségét!

A most következő héten még a megszokott rendben lesznek templomunkban a szentmisék, július 8-a hétfőtől azonban nyári, módosított miserend lesz a templomban augusztus 24-e szombatig. Ez azt jelenti, hogyhétköznapokon és szombatokon csak 1 szentmisét tartunk: hétfőn, szerdán és pénteken reggel 7 órakor, kedden és csütörtökön du. 5 órakor, szombaton pedig este 6 órakor. A vasárnapi miserendben nem lesz változás. A szentségi kápolna továbbra is nyitva lesz minden napreggel 8 órától este 6 óráig, vagyis egyéni imádságra bármikor be lehet oda térni az altemplomi bejáraton keresztül.

A nyári időszakban alapvetően vasárnaponként gyóntatunk a 9-es és a 11-es szentmise között (10 órától 10.50-ig), valamint az esti szentmise előtt fél 6-tól. Ezeken az időpontokon kívül igény szerint gyóntat a miséző atya a szentmise után, ha valaki jelzi szándékát a sekrestyében.

Augusztus 1-jével személyi változás történik plébániánkon: káplánunk, Riesz Domonkos atya befejezi a plébániánkon végzett lelkipásztori szolgálatát és a továbbiakban a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia káplánja lesz. Hálát adunk a nálunk töltött három évéért, s kérjük Isten bőséges kegyelmét és áldását további papi szolgálatára! Doma atya búcsúztatása július 21-én, vasárnap lesz az esti 6-os szentmisében. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A szentmise után közös együttlét, agapé lesz a plébánia kertjében, melyhez kérjük, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel járuljon hozzá.

Doma atyát szeretnénk megajándékozni egy emlékkönyvvel, amelybe mindenki, aki szeretne, írhat neki valamit ajándékképpen, pl. egy hozzá kapcsolódó emléket, egy imát, hálaadást vagy jókívánságot. A könyv lapjaiból a templom főbejáratánál levő kis asztalról lehet elvinni, s a megírt lapokat a sekrestyében lehet leadni, de lehetőség van egy lap digitálisan történő megírására is: ebben az esetben a kerettel ellátott lapot töltsük le innen: EMLÉKKÖNYV LAP, majd a megírt lapot a plébánia e-mail címére küldjük vissza: [email protected].  Fontos, hogy a lapokon csak a kijelölt keretbe írjunk, mert így tudjuk majd a lapokat szépen beköttetni. A lapok leadási határideje: július 14-e vasárnap.

Plébániánk cserkészcsapata, az 1049-es Márton Áron Cserkészcsapat szeretettel várja a második osztályt kezdő fiúk és lányok jelentkezését a szeptemberben induló őrsökbe. További információt kapni és jelentkezni itt lehet: JELENTKEZÉS A CSERKÉSZETRE

Minden évben augusztus 20-án ünnepi szentmisével és az Országos Szent Jobb Körmenettel emlékezünk meg első Szent Királyunkról a Szent István-bazilika előtti téren. Ez a több ezer zarándokot vonzó esemény nem jöhetne létre számos önkéntes munkája nélkül. Aki szeretne önkéntesként segíteni, kérjük, hogy jelentkezzen a Főegyházmegyei Hivatalnál az online űrlap kitöltésével: JELENTKEZÉS ÖNKÉNTESNEK AUG. 20-ÁN


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy templomunk környékén fizetős a parkolás hétköznaponként reggel 8 és este 6 óra között. Ne feledkezzünk meg a parkolási díj fizetéséről! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései