ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.”
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”
(Mk 12,38-44)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A Főegyházmegyei Hivatal új járványügyi rendelkezése értelmében a mai naptól a templomokban és a zárt helyiségekben tartott rendezvényeken ismét maszkot kell viselni, fertőtleníteni kell kezeinket és mellőzni kell a kézfogást.

Ma du. fél 5-től a Carmine Celebrat kórus ünnepi hangversenye lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! A részletes program az újságos asztalkán levő szórólapokon megtalálható.

Gyászfeldolgozó csoport indul plébániánkon Kovács Ferenc állandó diakónus vezetésével. Az első alkalom hétfőn, november 8-án lesz a templomban az esti mise után, 18-19 óráig. Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik a veszteségük feldolgozásában segítséget kérnek.

Nyílt este lesz a budapesti Központi Szemináriumban (Papnövelde utca 7.) pénteken,november 12-én este 6 órától. A szervezők szeretettel hívják azokat a 16 és 35 év közötti férfiakat, akik a papi hivatás iránt érdeklődnek.

Ministráns program lesz szombaton, november 13-ánreggel 9 órától du. 2 óráig. Mindenki hozzon magával maszkot, meleg ruhát, enni- és innivalót, diákigazolványt és jegyet/bérletet az utazáshoz.

Környékbeli templombúcsú a héten: a lágymányosi Magyar Szentek templomának búcsúja lesz szombaton, november 13-án este ¼ 8-kor. Az ünnepi szentmisére szeretettel vár mindenkit Écsy Gábor plébános atya.

Családos hittan lesz jövő vasárnap, november 14-én du. 4-től 6-ig a plébánia nagytermében. Minden családot és házaspárt szeretettel várunk, gyermekvigyázás is lesz.

Az előző évek hagyományához hűen, az Eucharisztikus Kongresszus titkársága ismét világméretű szentségimásra hív mindenkit Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, november 20-án, szombaton, hogy közösen adjunk hálát a kongresszusért az Oltáriszentségben velünk levő Jézusnak. A mi templomunkban du. 5-től tartunk vezetett, énekes szentségimádást a szentségi kápolnában. Mindenkit szeretettel hívunk! Az eseményre regisztrálni a corpusdomini.iec2020.hu oldalon lehet. (https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/1676)