ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
(Mk 9,30-37)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen segítenének a vasárnapi 9-es szentmisék utáni agapék előkészítésében. Mivel ezt a feladatot több csoport végzi felváltva, ezért egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent csupán vasárnap reggel 8 órától. Jelentkezni a sekrestyében vagy Papp Katánál lehet. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a szolgálatát!

Hétfőn, szeptember 20-án lesz az első bibliaóra (felnőtt hittan) ¾ 6-tól a plébánia nagytermében.

Kedden, szeptember 21-én templomunkban lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által korábban meghirdetett vers- és novellaíró pályázat ünnepélyes díjátadója. A 17 órai szentmisét Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke mutatja be, majd a szentmise után kerül sor a díjak átadására. Az ünnepélyes püspöki szentmisére a kedves testvéreket is szeretettel várjuk!

Pénteken, szeptember 24-én lesz Szent Gellért püspöknek, templomunk védőszentjének az ünnepe. Ezen a napon este ¼ 8-kor lesz szentmise templomunkban az espereskerület papságának a részvételével. 17 órakor nem lesz szentmise. A szokásos egésznapos szentségimádást megtartjuk, a reggeli mise végétől este 7 óráig. Szentségőrzést vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Templomunk ünnepibúcsús szentmiséjét jövő vasárnap, szeptember 26-án 11 órakor tartjuk. Közreműködik a Carmine Celebrat kórus. A szentmise után az udvaron agapét tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk! Kérjük a kedves testvéreket, hogy egy-egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá a közös ünnepléshez. Aki szívesen részt venne segítőként az agapé előkészítésében és lebonyolításában, az kérjük, hogy jelentkezzen Albert Csabánál vagy a sekrestyében. Köszönjük!

Ugyanezen a napon, szeptember 26-án vasárnap este 19 órakor a Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus koncertje lesz templomunkban: Vedres Csaba Szent Bernadett miséjét hallhatjuk majd a Monarchia Zenekar közreműködésével.

Szeptember 27-én, hétfőn este 7 órátólTűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Szentlélek szeminárium, vagyis egy több héten át tartó lelkigyakorlat indul plébániánkon – meghívott előadókkal – fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az alkalmak –szeptember 30-i kezdéssel – csütörtökönként lesznek a templomban este fél 7-től 9-ig. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne hitében megújulni és megerősödni, illetve szeretné megtapasztalni a Szentlélek vezetését. Részletek a kihelyezett plakátokon, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, vagy a sekrestyében.

gyóntatás rendje mostantól a következőképpen alakul templomunkban:
Hétfőtől szombatig: minden reggel a szentmise után (7:35-től) a szentségimádás alatt.
Csütörtökön: az esti szentmise után (17:30-tól) a szentségimádás alatt.
Pénteken az esti szentmise előtt 16 órától és elsőpéntekeken a szentmise alatt is.
Szombaton az esti szentmise után igény szerint (kérjük, jelezzék gyónási szándékukat az atyának a sekrestyében).
Vasárnap: minden szentmise alatt (9, 11 és 18 órától).

Az idei tanévben a következő plébániai hittancsoportokba várjuk a jelentkezőket:
– Óvodások és 1. osztályosok: kedd 17:00, plébániai ebédlő (Rajszi Ágnes)
– Elsőáldozásra készülők (3-4. osztályosok): hétfő 17.45 – 19.00, hittanterem (Doma atya)
– Az általános iskolásokat a ministráns csapatba várjuk. A ministránsgyűlések időpontja: péntek 17.45 – 19.00, templom (Doma atya, Imre atya és a ministráns vezetők)
– Középiskolások (9-12. osztályosok) és bérmálkozásra készülők (2 év múlva lesz majd bérmálás): szerda 18.00 – 19.30 (Doma atya)
– Egyetemisták: vasárnap 19.00 – 21.00 (Doma atya)
– Fiatal felnőttek: vasárnap 19.00 – 21.00 (Imre atya)
– Felnőtt katekézis – bibliaóra: hétfő 17.45 – 19.00, plébániai nagyterem (Imre atya)
Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet.

Szintén várjuk új tagok jelentkezését plébániai közösségeinkbe isA plébánián működő közösségek

Szeretettel várjuk azoknak a 6 évnél idősebb gyermekeknek a jelentkezését, akik ministrálni szeretnének. Számukra a képzés péntekenként lesz az esti mise után, ¾ 6-tól. Ugyanebben az időpontban várunk minden már avatott ministránst isministránsgyűlésre. Az első alkalom október 1-jén pénteken lesz.

Imre atya szeretettel várja azoknak a felnőtt korú testvéreknek a jelentkezését, akik a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) még nem részesültek, és most ezek valamelyikének felvételét kérik. Ha több jelentkező is lesz, akkor Imre atya csoportosan készíti fel őket a szentségek vételére péntekenként este fél 8-tól.

Carmine Celebrat Kórus már megkezdte ismét a próbák tartását, amik – rövid teaszünettel egybekötve – minden hétfőn és csütörtökön vannak este 6-tól ½ 9-ig az altemplomi Boldog Özséb teremben. A kórus szeretettel várja az énekelni vágyó új tagokat!

Idén szeptember 26-a és október 3-a között ünnepeljük a Teremtés hetét. Ehhez kapcsolódva a Zöld Gellért csoport tagjai létrehoztak egy online adok-veszek felületet a Facebookon „Szent Gellért Plébánia Apró” néven, amelyben az eladásra vagy elajándékozásra szánt dolgokat meg lehet hirdetni. Bátorítjuk a testvéreket, hogy a már nem használt tárgyaikat ezzel a szemmel nézzék át, hirdessék meg. A csoportban szerszámok, eszközök kölcsönzésére is lehetőség nyílik.

Gellértesítő heti hírlevél: