ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
(Mk 4,26-34)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Hálásan köszönjük mindenkinek az önzetlen segítségét, amit az elsőáldozási és bérmálási szentmise, a múlt szombati közösségek évzárója vagy az úrnapi körmenet lebonyolítása kapcsán nyújtott. Köszönjük minden csoportnak és közösségnek is az egész tanévben végzett szolgálatot és imádságot, Isten fizesse meg bőségesen!     

Gellértesítő Magazin úrnapi száma a templom főbejáratánál levő asztalról elvihető, kérjük, hogy családonként egyet vigyenek belőle! A magazin digitális formában is elérhető: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2021-2-_rnapja 

Előre hirdetjük, hogy június 21-én, hétfőn este 7 órától Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében. Mindenkit szeretettel várunk!

Június 28-a hétfőtől, a nyári időszakra való tekintettel, megváltoztatjuk templomunk miserendjét, s a hétköznapi esti szentmisék 17 óra helyett egy órával később, 18 órakor fognak kezdődni. Így az esti szentmisék a hét minden napján egységesen 6 órakor kezdődnek. Szintén június 28-tól elmaradnak a reggeli szentmisék utáni, valamint a kedd és csütörtök esti szentségimádások is. A szentségi kápolna továbbra is nyitva lesz minden nap reggeltől estig, s továbbra is megtartjuk a pénteki egész napos szentségimádásokat. Időpontot vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Várjuk azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni a szeptember 5 és 12 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főbb programjain: a nyitó szentmisén, a szombati Kossuth téri szentmisén és gyertyás vonuláson, illetve a záró pápai szentmisén, a Hősök terén szeptember 12-én, vasárnap fél 12-kor. Jelentkezni lehet a sekrestyében, vagy a kongresszus honlapján (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). Terveink szerint plébániánkról együtt, csoportosan megyünk majd ezekre a programokra.  Mivel a szertartások hosszúak lesznek, s nem biztos, hogy lesznek ülőhelyek, kérjük, hogy olyanok jelentkezzenek, akik fizikailag jó erőben vannak, és szükség esetén állva is részt tudnak venni a programon.

„Jézus az örömöm” katolikus missziós közösség szeretettel várja azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik hívást éreznek arra, hogy az életükkel átadják az evangéliumot más fiataloknak, és szeptember végétől egy tanévnyi időre elköteleződnének arra, hogy imában, önismeretben, közösségben, missziós gyakorlatokban a Szentlélek és egymás által formálódjanak. További információ és jelentkezési lehetőség a közösség honlapján található: https://www.jeunesse-lumiere.com/hu