ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”
(Mk 4,35-41)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Hétfőn, június 21-én, este 7 órától Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében. Mindenkit szeretettel várunk! https://www.facebook.com/events/766350784058888/?ref=newsfeed

Hétfőtől csütörtökig tart plébániánk balatonföldvári ministráns tábora, melyen 25-en vesznek részt. Imádkozzunk a táborozókért, hogy mindenki jól érezze magát, s egészségesen, boldogan, élményekben és hitben gazdagodva térhessen majd haza.

Jövő vasárnap, június 27-én, a 11 órai szentmisén a Budapesti Monteverdi Kórus fog énekelni, akik a szentmise után egy rövid hangversenyt is tartanak templomunkban a járvány idején szenvedők és elhunytak emlékére. A kórust vezeti és vezényel: Kollár Éva karnagy. Mindenkit szeretettel várunk!    

Június 28-a hétfőtől, a nyári időszakra való tekintettel, megváltoztatjuk templomunk miserendjét, s a hétköznapi esti szentmisék 17 óra helyett egy órával később, 18 órakor fognak kezdődni. Így az esti szentmisék a hét minden napján egységesen 6 órakor kezdődnek. Szintén június 28-tól elmaradnak a reggeli szentmisék utáni, valamint a kedd és csütörtök esti szentségimádások is. A szentségi kápolna továbbra is nyitva lesz minden nap reggeltől estig, s továbbra is megtartjuk a pénteki egész napos szentségimádásokat. Időpontot vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

A nyári táborok, szabadságok és helyettesítések miatt a nyár további részében megváltoztatjuk a gyóntatás rendjét is, ami a következő lesz: vasárnap gyóntatunk a 9-es és a 11-es szentmise között (10 órától 10.50-ig), valamint az esti szentmise előtt 17 órától. A szentmisék alatt nem lesz gyóntatás.  Ezen kívül hétfőtől szombatig minden szentmise után igény szerint gyóntat a miséző atya. Kérjük, hogy aki gyónni szeretne, a szentmise után menjen be a sekrestyébe, s jelezze szándékát az atyának!  

A Shalom Katolikus Közösség hétvégi nyári tábort rendez fiataloknak július 9 és 11 között Piliscsabán, amire minden fiatalt szeretettel hívnak. Jelentkezési információ a kihelyezett plakáton vagy a Shalom közösség Facebook-oldalán található.  

Várjuk azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni a szeptember 5 és 12 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főbb programjain. Mi a jelentkezőket június végéig gyűjtjük a sekrestyében, s utána őket közösen regisztráljuk. Ezen kívül egyénileg is lehet regisztrálni a kongresszus összes programjára, majd a regisztráció után a plébánia kódjának megadásával hozzá lehet kapcsolódni a Szent Gellért Plébánia csoportjához. Plébániánk kódja: IEC-5JPX.

Gellértesítő Magazin úrnapi száma a templom főbejáratánál levő asztalról elvihető, kérjük, hogy családonként egyet vigyenek belőle! A magazin digitális formában is elérhető: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2021-2-_rnapja 

„Jézus az örömöm” katolikus missziós közösség szeretettel várja azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik hívást éreznek arra, hogy az életükkel átadják az evangéliumot más fiataloknak, és szeptember végétől egy tanévnyi időre elköteleződnének arra, hogy imában, önismeretben, közösségben, missziós gyakorlatokban a Szentlélek és egymás által formálódjanak. További információ és jelentkezési lehetőség a közösség honlapján található: https://www.jeunesse-lumiere.com/hu