Évközi 18. vasárnap

JELES NAPOK EZEN A HÉTEN:

Kedd: Viennay Szent János áldozópap

Szerda: Szűz Mária Római Főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony)

Csütörtök: Urunk színeváltozása

Péntek: Szent Szixtusz pápa és társai vértanúk

Szombat: Szent Domonkos áldozópap

Isten éltesse a név- és születésnapjukat ünneplőket!

A SZENTMISÉK RENDJE:

Vasárnap: 9, 11, e. 6; szombat: 7.00, 18.00; Köznap: 7.00, 17.00

Őrmező: 8.00 (A Menyecske u-i Általános Iskola termében.)

Szentségimádás a Márton Áron kápolnában minden nap a reggeli mise után (1/2 8-tól) az esti mise kezdetéig. Megközelíthető az urnatemető bejárata felől.

Urnatemetőnk a szokott rendben látogatható: 8.00 – 18.00-ig.

Augusztus 1-jétől – Bíboros úr rendelkezése alapján – plébániánkat új plébános vezeti Kelemen Imre atya személyében, aki régebben, a 2008-2009-es tanévben nálunk töltötte diakónusi gyakorlatát. Nagy szeretettel köszöntjük őt ismét plébániánkon, s Isten áldását kívánjuk új lelkipásztori szolgálatához!

Szintén Bíboros úr rendelkezése alapján – augusztus 1-jével – új káplán is érkezett plébániánkra Tihanyi Péter atya személyében, aki eddig a Városmajori Plébánián végzett lelkipásztori szolgálatot. Fogadjuk őt is nagy szeretettel!

A Filharmónia Magyarország szervezésében idén is megrendezésre kerül az „Orgonák éjszakája” program, melybe egy orgonahangverseny erejéig templomunk is bekapcsolódik. A hangverseny időpontja: jövő szombaton, augusztus 8-án, 19 órakor. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

Szeretettel köszöntöm a Szent Gellért Plébánia minden hívőjét, és mindazokat, akik idetartozónak érzik magukat. Isten áldását kérem közös munkánkra!