NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 8,1-11: Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Ma a katolikus templomokban országos gyűjtést tartanak a szentföldi keresztények javára, így mi is erre a célra továbbítjuk majd a perselyadományokat. Ma Őrmezőn elmarad a reggel 8 órai szentmise, mivel az iskola épületében – az országgyűlési választások kapcsán – szavazóhelyiség lett kialakítva. A választások kapcsán bíztatjuk a kedves Testvéreket, hogy éljenek szavazati jogukkal, szóljanak hozzá a haza, nemzet dolgaihoz a saját és az egyház értékeit és érdekeit is figyelembe véve.

Nyílt napot tartanak az Esztergomi Szemináriumban szombaton, április 9-én azoknak a fiúknak, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. Jelentkezni Csépányi Gábor spirituális atyánál lehet a [email protected] címen.

Pénteken szokásos módon egésznapos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli mise végétől 17 óráig, a 17 órai szentmise után pedig keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálvárián.A hétvégi ifjúsági lelkigyakorlat miatt – amire hála Istennek kb. 40 fiatal jelentkezett – ezen a napon a ministráns gyűlés elmarad. A nagyheti ministráns próbák alkalmairól a ministránsokat külön értesítjük majd, úgyhogy aki esetleg nem lenne rajta a ministránsok levelezőlistáján, kérjük, hogy jelentkezzen Doma atyánál vagy Nyíri Gellértnél. Köszönjük szépen!

Jövő vasárnap virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja lesz. Ezen a napon a 9 és a 11 órai szentmisék keretében barkát szentelünk és ünnepélyes bevonulást tartunk. Valamennyi barkát a plébánia is tud majd biztosítani, de kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával barkaágakat. A passiót a 9-es szentmisén az apaklub tagjai fogják felolvasni, a 11-es szentmisén pedig a Carmine Celebrat kórus fogja énekelni. Ezen a napon a 9-es mise utáni agapé elmarad. Du. 4 órától családos hittan lesz a plébánia nagytermében, minden családot és házaspárt szeretettel hívunk és várunk!

Előre hirdetjük, hogy nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán, ápr. 11-én, 12-én és 13-án templomunkban reggel 7-kor és 17 órakor lesznek szentmisék. Az esti szentmiséken tríduumot, vagyis lelkigyakorlatos beszédeket mond Imre atya öccse, Kelemen László atya, aki Budakalászon plébániai kormányzó, valamint az egyházmegye hitoktatási felügyelője. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre a szentmisékre. A szentmisék után gyóntatás is lesz.

A Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus nagyheti koncertje lesz templomunkban nagykedden, április 12-én az esti szentmise után, 18 órától. A kórus César Franck „Krisztus hét szava a keresztfán” című művét adja elő, ami igazi nagyheti ráhangolódást, lelki elmélyülést kínál a hallgatóknak. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Nagycsütörtökön, április 14-én de. 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Szent István Bazilikában, templomunkban pedig este 6 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét az utolsó vacsora emlékére, melyben lesz lábmosás szertartása is. A szentmise után énekes, imádságos virrasztást tartunk a szentségi kápolnában egészen éjfélig, amire mindenkit szeretettel invitálunk.

Nagypénteken és nagyszombaton, április 15-én és 16-án reggel nem lesz szentmise a templomban, viszont mindkét napon reggel 8 órakor Jeremiás próféta siralmainak éneklésével egybekötött ünnepi zsolozsmát végzünk. Szeretettel várjuk erre az imádságra is a testvéreket!

Nagypénteken du. 3 órakor keresztutat járunk a templomkertben levő kálvárián, a szertartások pedig este 6 órakor kezdődnek. A János-passiót a Carmine Celebrat kórus énekli, azt követően pedig sor kerül majd az ünnepélyes könyörgésekre és a kereszthódolatra. Nagypénteken Jézus halálára emlékezünk, ezért nem lesz szentségimádás templomunkban, hanem az esti szertartás után a szent sír látogatható a templomban egészen a húsvéti vigília szentmise kezdetéig.

Az ünnepélyes húsvéti vigília szentmise április 16-án, szombaton este fél 8-kor kezdődik majd templomunkban, amit a feltámadási körmenet követ majd. Vegyünk részt minél többen ezen az ünnepi szentmisén!

Húsvét vasárnapján, április 17-én a szokásos vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban, melyek végén húsvéti ételszentelést végzünk. Ezen a napon a 9-es szentmise utáni agapé elmarad.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit plébániai nyári nagytáborunkba, ami július 27e és 31-e között lesz Verőcén, Csattogó-völgyben. Bővebb információ ITT olvasható, valamint jelentkezni is itt lehet, a jelentkezési űrlap kitöltésével.