ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.
Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.
(Mk 8,27-35)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Péntek (szeptember 17-e) délutántól (16:45) szombat estig (18:00) Doma atya ottalvós tanévnyitó kirándulást szervez 8 és 16 év közötti gyermekeknek és fiataloknak Fehérvárcsurgóra. Kirándulás, játék, vidám együttlét és lelki feltöltődés vár mindenkire. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a [email protected] címen lehet.

Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület pénteken rendezi meg a hagyományos „Morus napot” este 18.30-as kezdéssel. Előadást tart: Kelemen Imre plébános atya. Helyszín: Őrmezői Közösségi Ház nagyterme (Cirmos utca 8.). A szervezők szeretettel várnak mindenkit!

Jövő vasárnap, szeptember 19-én, a 9-es szentmise lesz az ünnepélyes tanévnyitó „Veni Sancte” szentmisénk. Erre a szentmisére szeretettel várjuk hitoktatóinkat és közösségeink vezetőit, akiket a szentmisében majd bemutatunk és külön áldásban részesítünk.  A szentmise után agapéra hívjuk a gyermekeket és a családokat a plébánia nagytermébe. Tisztelettel kérjük, hogy akik szívesen csatlakoznának a vasárnapi agapék előkészítésébe, jelentkezzenek a sekrestyében! Mivel az agapék előkészítését több csoport végzi felváltva, ez a szolgálat egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent vasárnap reggel 8 órától. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét!

Az új tanévben a következő plébániai hittancsoportokba várjuk a jelentkezőket:
– Óvodások és 1. osztályosok: kedd 17:00, plébániai ebédlő (Rajszi Ágnes)
– Elsőáldozásra készülők (3-4. osztályosok): hétfő 17.45 – 19.00, hittanterem (Doma atya)
– Az általános iskolásokat a ministráns csapatba várjuk. A ministránsgyűlések időpontja: péntek 17.45 – 19.00, templom (Doma atya, Imre atya és a ministráns vezetők)
– Középiskolások (9-12. osztályosok) és bérmálkozásra készülők (2 év múlva lesz majd bérmálás): szerda 18.00 – 19.30 (Doma atya)
– Egyetemisták: vasárnap 19.00 – 21.00 (Doma atya)
– Fiatal felnőttek: vasárnap 19.00 – 21.00 (Imre atya)
– Felnőtt katekézis – bibliaóra: hétfő 17.45 – 19.00, plébániai nagyterem (Imre atya)
Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet. A csoportok első alkalmai a Veni Sancte után, a szeptember 20-i héten lesznek.

Szeretettel várjuk azoknak a 6 évnél idősebb gyermekeknek a jelentkezését, akik ministrálni szeretnének. Számukra a képzés péntekenként lesz az esti mise után, ¾ 6-tól. Ugyanebben az időpontban várunk minden már avatott ministránst isministránsgyűlésre. Az első alkalom október 1-jén pénteken lesz.

Imre atya szeretettel várja azoknak a felnőtt korú testvéreknek a jelentkezését, akik a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) még nem részesültek, és most ezek valamelyikének felvételét kérik. Ha több jelentkező is lesz, akkor Imre atya csoportosan készíti fel őket a szentségek vételére péntekenként este fél 8-tól.

Carmine Celebrat Kórus már megkezdte ismét a próbák tartását, amik – rövid teaszünettel egybekötve – minden hétfőn és csütörtökön vannak este 6-tól ½ 9-ig az altemplomi Boldog Özséb teremben. A kórus szeretettel várja az énekelni vágyó új tagokat!

Előre hirdetjük, hogy szeptember 24-én, pénteken lesz Szent Gellért püspöknek, templomunk védőszentjének az ünnepe. Ezen a napon este ¼ 8-kor fog kezdődni templomunkban a szentmise az espereskerület papságának a részvételével. Az ünnepi búcsús szentmise az utána következő vasárnap, szeptember 26-án 11 órakor lesz.

Szentlélek szeminárium, vagyis egy több héten át tartó lelkigyakorlat indul plébániánkon – meghívott előadókkal – fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az alkalmak –szeptember 30-i kezdéssel – csütörtökönként lesznek a templomban este fél 7-től 9-ig. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne hitében megújulni és megerősödni, illetve szeretné megtapasztalni a Szentlélek vezetését. Részletek a kihelyezett plakátokon, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, vagy a sekrestyében.