JÉZUS SZÜLETÉSE, KARÁCSONY

ÁLDOTT, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

EVANGÉLIUM:

Jn 1, 1-18: Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

HIRDETÉSEK:

Ma Jézus születésének ünnepe, karácsony napja van. A délelőtti szentmisék alatt gyóntatunk. A 9-es mise utáni agapé elmarad. A 11-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus énekli Palestrina Missa Brevisét, az esti szentmise pedig gitáros lesz, a Szent Gellért Énekkar közreműködésével.

Holnap, december 26-a hétfőn, karácsony másnapján templomunkban szintén ünnepi miserendet tartunk: de. 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti szentmisék alatt gyóntatás is lesz.

A héten keddtől szombatig, december 27-e és 31-e közöttcsak az esti szentmisék lesznek megtartva templomunkban, amelyek kivételesen este 6 órakor kezdődnek. Ezeken a napokon nem lesz gyóntatás. 30-án, pénteken a szokásos egésznapos szentségimádás elmarad.

Szombaton, december 31-én este 6 órakor lesz az évvégi hálaadó szentmise, éjjel fél 12-kor pedig hálaadó szentségimádásra várjuk a testvéreket a templomba. Éjfélkor a megszólaló harangokkal búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat. A szentségi áldás után Himnuszt éneklünk.

Jövő vasárnap január 1-je, újév napja lesz, ami egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A 9-es szentmise utáni agapé ezen a napon elmarad.

Előre hirdetjük, hogy január 6-án pénteken Vízkereszt, vagyis Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe lesz. Templomunkban reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, amiket vízszenteléssel kezdünk. A megszentelt vízből a szentmisék után tetszőlegesen vihetünk otthonainkba is. Ezen a napon a szentségi kápolnában megtartjuk a szokásos egésznapos szentségimását, szentségőrzést vállalni a kihelyezett lapon lehet.

Könnyed plébániai kirándulást szervezünk Zsámbék környékére, a Nyakas-hegyre január 7-én, szombaton, kb. 4 km gyaloglással. A találkozó 10 órakor lesz Zsámbékon, a focipálya mellett, s oda is érkezünk vissza kb. 14 órakor. Hoznivalók: kirándulásra alkalmas, időjárásnak megfelelő öltözet, valamint enni- és innivaló. Mindenkit szeretettel várunk! Aki szeretne jönni, de az utazást nem tudja önállóan vagy másokkal autóval megoldani, azt kérjük, hogy jelentkezzen Nyíri Andreánál a következő elérhetőségek valamelyikén: [email protected]; +36305882590, illetve azok is, akiknek az autójában vannak szabad helyek.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, mely most – templomunk 30 éves évfordulója kapcsán – vastagabb, ünnepi szám. Digitálisan itt olvasható: Gellértesítő Magazin.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Jelenleg nincs aktuális TaKi, a téli szünet után, januárban lesz majd ismét.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései