Évközi 29. vasárnap

Rózsafüzér, szentségimádás, ministráns képzés elmarad, orgonakoncert, óraátállítás, urnatemető nyitva tartás, lelkigondozói szolgálat.

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek. (Mt 22,15-21)

Hirdetések

Októberben minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával. Vegyünk részt minél többen ezeken az alkalmakon, kérjük közösen a Szűzanya közbenjárását!

A pénteki egész napos szentségimádásra várjuk a jelentkezőket a hátsó asztalra kihelyezett lapon. Kérjük, hogy aki felírta magát, az valóban legyen jelen a vállalt időpontban, ha pedig betegség miatt mégsem tudna jönni, jelezze nekünk még a pénteki nap előtt. Köszönjük!

Pénteken, nemzeti ünnepünkön, az esti szentmisén hazánkért imádkozunk. A ministráns képzés és gyűlés ezen a napon elmarad.      

Szombaton, október 24-én 16 órakor orgonakoncertet tart templomunkban Pócs Béla és Dékány András György, Baróti Istvánra, templomunk orgonájának tervezőjére emlékezve. A részletes műsor a kihelyezett plakátokon olvasható. Mindenkit szeretettel várunk!

Emlékeztetjük a kedves testvéreket arra, hogy a jövő hétvégén óraátállítás lesz: október 25-én, vasárnap hajnalban egy órával vissza kell állítani az órát.

Előre hirdetjük, hogy halottak napjához kapcsolódóan, október 30-a péntektől november 2-a hétfőig urnatemetőnk reggel 7-től este 8 óráig lesz nyitva. Nyitva tartás és ünnepi miserend itt olvasható.

Krisztus-központú, keresztény lelkigondozói szolgálat indul templomunkban Riszterer Zsuzsával, aki egy 7 gyermekes, hitét mélyen megélő, képzett szakember. A beszélgetésekre időpont egyeztetés után lehet menni a templom jobb oldalán lévő lelkigondozói szobába (könyvtár). Zsuzsi szeretettel vár mindenkit, aki egy meghitt, bensőséges beszélgetésre vágyik. Elérhetősége: +36 30 566-6703 (a hirdetőtáblán megtalálható). Bátran ajánljuk a kedves testvéreknek, hogy vegyék igénybe ezt a szolgálatot.

Címlapkép: “The Tribute Money” painting by James Tissot, circa 1886-1894. {PD} The Brooklyn Museum