URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

EVANGÉLIUM:

Mt 3, 13-17: Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre, János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”

HIRDETÉSEK:

Vízkereszt ünnepéhez hagyományos módon kötődnek a ház-, illetve lakásszentelések. Akik szeretnék megáldatni otthonukat, kérjük, jelezzék ezt a sekrestyében vagy irodai időben a plébánián! Nevet, címet, telefonszámot és egy általános időpont-megjelölést kérünk. A látogatás idejét és módját ezután az áldást végző pap vagy diakónus telefonon egyezteti.

A héten már a megszokott rendben lesznek megtartva a közösségi alkalmak és a hittanórák. Csütörtökön este 8 órától családos hittan lesz a plébánia nagytermében, minden házaspárt szeretettel hívunk és várunk!

Szombaton az esti szentmisén a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola kántorképzős növendékei látják el a zenei és énekes szolgálatot, akik a szentmise után a zsolozsma esti imaóráját, a vesperást is éneklik majd.

Jövő vasárnap a 9-es szentmise gitáros lesz. A kórus vezetője, Börcsök Árpád diakónus szeretettel várja azokat a testvéreket, gyerekeket, akik a kórusban énekelni vagy valamilyen hangszeren játszani szeretnének. Jelentkezni nála személyesen vagy a sekrestyében lehet.

Idén is megrendezésre kerül januárban a szokásos ökumenikus imahét a keresztények egységért, melynekközponti nyitó istentisztelete január 15-én vasárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri református templomban. A mi kerületünkben január 16-a hétfőtől 20-a péntekig lesznek esténként közös istentiszteletek, a részletes program a hirdetőtáblákon és honlapunkon olvasható. A mi templomunkban idén nem lesz istentisztelet, azonban szeretettel buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy vegyen részt minél többen az alkalmakon. Imádkozzunk együtt a mindenható Istenhez közös szándékainkért és a keresztények egységéért!

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, mely most – templomunk 30 éves évfordulója kapcsán – vastagabb, ünnepi szám. Digitálisan itt olvasható: Gellértesítő Magazin.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései