Járványügyi intézkedések

2022. március 7.:

Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldja a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis a továbbiakban nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni.

2021. november 7.:

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

 1. A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket
 2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat
 3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot
 4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtleníte-nie kell a kezét, az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban.

2021. július 4.:

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye alapján, tekintettel a hazai járványügyi helyzet javulására, július 4-től nem kötelező a templomokban a maszk viselése, valamint nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek a járvány miatt léptek életbe. Ettől függetlenül a kézfertőtlenítés továbbra is javasolt.

2021. május 7.:

A járványhelyzet javulása és a beoltottak számának növekedése miatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. május 10-e hétfőtől visszavonja a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést, vagyis mostantól kezdve újra kötelező vasárnap templomba menni mindazoknak, akiket ebben nem akadályoz valami súlyos dolog, pl. betegség vagy karantén. A templomokban továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és az egymástól való nagyobb távolság megtartására.

2021. április 17.:

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye járványügyi előírásai április 17-e szombattól lehetővé teszik a templomokban a nyilvános liturgiák végzését, ezért ettől a naptól kezdve a mi templomunkban is újra lehetséges a hívek részvétele a szentmiséken.

Kérjük, hogy
– Amennyire ez emberileg megállapítható, mindenki csak egészségesen jöjjön a templomba!
– Ha valaki fertőzött, vagy kontakt személy volt, akkor csak negatív teszt birtokában vagy a 10 napos karantén időszak elteltével jöjjön!
– Ha valaki nem biztos benne, hogy egészséges-e, inkább maradjon otthon!
– A templomban mindenki viseljen orrot és szájat elfedő maszkot; fertőtlenítse a kezeit s igyekezzen másoktól minél nagyobb távolságot tartani.

A szentmiséken továbbra is mellőzzük a kézfogást, az áldozás pedig csak kézbe lehetséges.

2021. március 5.:

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.

2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Budapest, 2021. 03. 05.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Forrás: https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/jarvanyugyi-rendelkezesek

Szentmisére vonatkozó szabályok

 • Csakis teljesen egészségesen jöjjenek el a szentmisére, azon köhögő, tüsszögő, lázas személy ne vegyen részt.
 • Kérjük, hogy mindenki csak kézfertőtlenítés után lépjen be a templomba, belépéskor használják az automata kézfertőtlenítőt.
 • Csakis az orrot és a szájat eltakaró maszkkal lépjenek be a templomba, és ezt a szentmise alatt is viseljék!
 • Az áldoztatás kézbe történjen.
 • Tartsanak egymástól 1,5–2 m távolságot.
 • A szentmisén a kézfogást mellőzzék.
 • Perselyezés a szentmise végén történik.

Rendezvényekre vonatkozó szabályok

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

 • A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
 • A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
 • A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

Köszönjük megértésüket és kérjük segítő együttműködésüket.

Forrás:

 • https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-mkpk-uj-kozlemenyt-adott-ki-jarvanyhelyzet-alakulasa-miatt
 • https://www.magyarkurir.hu/hazai/jarvanyugyi-rendelkezesek-az-esztergom-budapesti-foegyhazmegyeben
 • https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000484.kor