Hirdetés

A szentmisék rendje

Vasárnap: 9, 11, este 6; szombat: 7, este 6; Köznap: 7, este 5

A szentmisék a Kelenföldi Szent Gellért Plébánia honlapján továbbra is követhetők: www.szentgellertplebania.hu

Közösségek bemutatkozása

Papszentelés

Szombaton, 13-án papszentelés lesz az Esztergomi Bazilikában. Az idén szűkebb keretek között, a család és néhány személy részvételével. Ez azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy imádkozzunk az újonnan szentelendőkért és papi hivatásokért.

Úrnapja

Június 14-én, Úrnapján a 9 órai szentmise keretében Te Deum, hálát adunk Istennek az elmúlt év minden kegyelméért.

A két szentmise között megtartjuk az úrnapi körmenetet. Kérem az elsőáldozós kislányokat, és a gyermekeket, hogy a körmeneten virágszirmokat szórjanak az Oltáriszentség előtt. Kérem, azokat a testvéreket, akik az úrnapi oltárokat szokták elkészíteni, hogy ezt az idén is tegyék meg.

A 11 órai szentmisén Gyurász Krisztián újmisés atya újmisét mutat be templomunkban. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomon belül vagy azon kívül végzett szentséges körmeneten, elsősorban az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 7. 1. §. 3.)

Szentségimádás

Szentségimádás minden nap a Márton Áron kápolnában a reggeli mise után (8 órától) az esti mise kezdetéig.

A kápolna megközelíthető az urnatemető bejárata felől.

Június 13-án, Úrnapja szombatján 17.00-kor a NEK szervezőinek felhívására egyórás szentségimádást tartunk templomunkban a világ ezernyi templomával együtt. Imádkozzunk egymásért, szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen tölt el egy órát a mindenség Királyával. Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt.”

A Budapesten rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik fő célja a tanúságtétel Isten szeretetéről. Ez akkor lesz igazán erőteljes, ha sokan eljövünk. Rád is számítunk!

  • A mostani rendkívüli helyzetben, otthonról is be lehet kapcsolódni az imádságba, szentségimádásunkat online közvetítjük.
  • Fontos, hogy minden résztvevő regisztráljon. Az otthon imádkozók is.
  • MINDENKIRE SZÁMÍTUNK JÚNIUS 13-ÁN!
  • Csatlakozni lehet az alábbi gombra kattintva:

Miseszándék

Szentmiséinkre miseszándékot (intentio) – igény szerint – továbbra is felveszünk. Elektronikus ügyintézés esetén a miseszándék megajánlott adományát (csendes mise 1500.- orgonás mise 3300.-) a plébánia bankszámlájára kérjük befizetni, az azonosítás végett név, időpont és a szándék megjelölésével.

Bankszámla szám: Szent Gellért Plébánia 11711034-20021290

Urnatemetőnk a szokott rendben látogatható: 8.00 – 18.00-ig

Irodáinkban elektronikus ügyintézésre is van lehetőség.
Plébánia iroda: Tel.: 06-1-203-8915; E-mail cím: [email protected]
Urnairoda: Tel.: 06-1-203-8912; E-mail cím: [email protected]

A MKPK637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésében, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adtak és lehetővé tették az általános feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonják, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.