Bibliaóra közössége

“TOLLE, LEGE” = “VEDD ÉS OLVASD” (Szent Ágoston)

Közösségünk összejöveteleinek célja, hogy együtt olvassuk, értelmezzük a Szentírást, elmélkedjünk, megsejtsük, hogy az Írás mit akart mondani a korabeli keresztényeknek, elgondolkodjunk azon, hogy ma mit üzen az Egyháznak és személyesen nekem.

Közösségünk évközben minden kedden este 3/4 6 és 7 óra között találkozik a plébánia nagytermében.

Egy-egy estén 30 – 40 fő jön össze.

Összejöveteleink nyitottak minden érdeklődő számára. Tagjaink jelentős része a plébánia más közösségeiben is tevékenykedik. A tagok életkora kb. 30 évtől 90 évig terjed.

Az elmúlt évek során a Bibliaórák több fiatalnak adtak lehetőséget arra, hogy a beavató szentségek felvétele után itt folytassák hitük elmélyítését, bővítsék szentírási ismereteiket.

A közös lelki élmények közösséggé formálták a Bibliaórán résztvevőket, s ez hozzájárult a különféle plébániai programokba való aktív szerepvállaláshoz is.

„Az Írásnak azonban egyetlen isteni üzenete sem származik emberi megismerésből, hanem a Szentlélektől sugalmazva szóltak és írtak az Istentől kiválasztott emberek” (2 Pét 1,21).

A Biblia legelterjedtebb első teljes latin nyelvű fordítása a Vulgáta, melyet Szent Jeromos készített el a 4. században Betlehemben, Jézus születési helyéhez közeli egyik barlangban. Ez képezte alapját a további, így a magyar nyelvű fordításoknak is.

Szt. Jeromos szavai szerint: „Aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri” 

Nekcsei-biblia (1330)